08.01.2018

PBSiM Sp. z o.o w ramach swojej działalności, jako partner w konsorcjum z PBPP ”PIEC-BUD” Wrocław
Sp. z o.o.
obecnie realizuje następujące obiekty budowlane:

 

-GMINA GROMADKA-OSŁA (działanie nr 3,odcinek 1) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej-Cześć nr I -okres trwania-21.09.17-15.10.2018

-GMINA GROMADKA-RÓŻYNIEC (działanie nr 3,odcinek 2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej-Cześć nr II- okres trwania-21.09.17-15.10.2018

-GMINA GROMADKA-OSŁA (działanie nr 2) - Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Osłej do Gromadki- Część nr I -okres trwania-28.07.17-30.05.2018

-GMINA RADWANICE-ZADANIE 1(BUCZYNA) - budowa oczyszczalni ścieków- okres trwania-10.07.17-10.04.2018

-GMINA RADWANICE-ZADANIE 2 (STROGOBORZYCE) - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- okres trwania-10.07.17-10.04.2018

-GMINA RADWANICE-ZADANIE 3 (SIEROSZOWICE) - budowa części I sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- okres trwania-10.07.17-10.07.2018

-GMINA RADWANICE-ZADANIE 4 (SIEROSZOWICE) - budowa części II sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- okres trwania-10.07.17-10.01.2019

-GMINA PROCHOWICE - Budowa sieci kanalizacji dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci  w ulicy Jaworowskiej w Prochowicach-Etap I- okres trwania-30.10.17-30.08.2018

-PW-K WOŁÓW Sp z o.o.-Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzydlinie Małej, Krzydlinie Wielkiej, Domaszkowie- okres trwania-18.10.17-30.09.2019

-GMINA PIEŃSK-Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk -etap II, Strefa A- okres trwania-07.09.17-30.11.2018

-GMINA WĄDROŻE WIELKIE- Budowa nowej i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszów Wielki, gm. Wądroże Wielkie- okres trwania-17.07.17-30.04.2018

-GMINA ŻARÓW-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci  wodociągowej we wsi Mrowiny-  etap I- okres trwania-13.07.17-15.05.2018

-GMINA ŻARÓW-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie -etap I- okres trwania-09.02.17-31.01.2018