Oferta

Obiekty przemysłowe

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, budowy, remontów i modernizacji obiektów budownictwa przemysłowego w szczególności zbiorników, silosów na najwyższym poziomie technicznym i jakościowym.

Dysponujemy bogatym parkiem maszynowym i sprzętowym, a w szczególności specjalizujemy się we wznoszeniu obiektów metodą ślizgową.

- Kompleksowa budowa silosów, zbiorników i pylonów metodą ślizgową;
- Remonty i wzmocnienie zbiorników (silosów) oraz elementów konstrukcyjnych żelbetowych i stalowych;
- Wzmacnianie uszkodzonych budowli metodą betonu natryskowego (torkretowanie).