Grupa Savex

Savex Zgorzelec SA

Savex jest specjalistyczną firmą inżynierską wykonującą kompleksowe usługi w zakresie:

 • budowy i remontów kominów przemysłowych,
 • rozbiórek i wyburzeń kominów przemysłowych,
 • remontów chłodni kominowych,
 • wyburzeń chłodni kominowych,
 • budowy i remontów chłodni wentylatorowych,
 • rozbiórek i wyburzeń chłodni wentylatorowych,
 • modernizacji urządzeń wewnętrznych chłodni kominowych i wentylatorowych,
 • budowy silosów przemysłowych na biomasę, pelet itp.,
 • budowy i remontów obiektów hydrotechnicznych
 • remontów i modernizacji obiektów przemysłowych,
 • robót budowlano-montażowych, remontowych i konserwatorskich.

 

W ponad 25-letniej historii firma wybudowała, wyburzyła i zmodernizowała ponad 30 kominów o wysokości od 100 do 300 m oraz kilkadziesiąt chłodni kominowych i wentylatorowych.


Piec-Bud Wrocław Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych Piec-Bud Wrocław Sp. z o.o.

…PIEC-BUD  Firma, która zdobywała doświadczenie w projektowaniu i realizacji szerokiego zakresu usług o charakterze przemysłowym przez  65 lat. Naszymi klientami są największe firmy z najważniejszych sektorów gospodarki w kraju i zagranicą.

PIEC-BUD. Założony w 1949 roku. Początkowo, przedsiębiorstwo państwowe z misją odbudowy i modernizacji infrastruktury przemysłowej w kraju. Po przekształceniu własnościowym w roku 1992 rozpoczął nowy, dynamiczny rozwój oparty na owocnej współpracy z rynkami zagranicznymi. W 2010 roku PIEC-BUD Wrocław powiększył się o Oddział Górny Śląsk przy Hucie Cynku.

Przez lata profesjonalnej aktywności PIEC-BUD dorobił się stabilnej i wysoko wykwalifikowanej kadry, co w rezultacie przekłada się na zaufanie i wieloletnią współpracę z kluczowymi partnerami.

PIEC-BUD wdrożył System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz normę PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.

PIEC-BUD zdobył pozycję lidera z główną specjalizacją w zakresie budowy, modernizacji oraz remontów:

 • żelbetowych kominów przemysłowych,
 • silosów żelbetowych i konstrukcji stalowych,
 • pieców przemysłowych wszelkich typów oraz ich wymurowywanie wykładzinami termoizolacyjnymi, ogniotrwałymi lub kwasoodpornymi.

PBSiM Sp. z o.o.

ZAKRES ROBÓT WYKONYWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I MELIORACJI W LEGNICY


I) ROBOTY WODNO – MELIORACYJNE  I  HYDROTECHNICZNE
-  regulacja rzek  z zabudową biologiczną , siatkowo – kamienną ,betonową , kamienną
-  budowa murów oporowych kamiennych , betonowych , żelbetowych
-  budowa jazów , progów i stopni wodnych 
-  budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych
-  budowa zbiorników retencyjnych ,przeciwpowodziowych,
-  budowa przepustów i zastawek piętrzących  

                                   
II) INSTALACJE WODNO – KANALIZACYJNE, KANALIZACJE DESZCZOWE, DRENAŻE
-  budowa sieci wodociągowych z rur PCV , PE  
-  kanalizacje sanitarne  grawitacyjne i ciśnieniowe
-  budowa drenaży różnego typu
-  kolektory deszczowe do średnicy 1400 mm
-  oczyszczalnie ścieków zbiorcze i przydomowe
-  hydrofornie i stacje uzdatniania wody
-  budowa tłoczni i przepompowni ścieków i wód deszczowych
-  roboty związane z odwadnianiem dróg 

SCF Sp. z o.o.

Savex Consulting - Finanse Sp. z o.o.

 

Specjalizacja spółki:

 •  prowadzenie spraw kadrowo –płacowych
 •  czynności doradztwa podatkowego
 •  prowadzenie ksiąg rachunkowych,      
 •  sporządzanie rocznych sprawozdań, 
 •  roszczenia dochodzone wg prawa polskiego  i przed sądami polskimi