W 1991 roku, w Zgorzelcu powstaje przedsiębiorstwo SAVEX początkowo jako spółka jawna, która w 1993 r., została przekształcona w Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane SAVEX Spółka z o.o. następnie przekształcona w Savex S.A. w roku 2013.                 

Wkrótce okaże się, iż pojawienie się Spółki będzie swoistym antidotum na bolączki polskiej energetyki w zakresie modernizacji, utrzymania, remontów i budowy chłodni kominowych czy kominów. W krótkiej perspektywie czasu SAVEX staje się istotnym graczem, w swojej branży, na rynku krajowym i europejskim, a także ważnym elementem krajobrazu gospodarczego i życia społecznego Dolnego Śląska. 
Swoją działalność „SAVEX" od razu rozpoczął od realizacji wielkiego zadania. Wielkiego zarówno kubaturą, jak i wysoce specjalistyczną technologią przedsięwzięcia. Jako podwykonawca niemieckich firm - „THODE" z Essen i „GEA" z Bochum, wykonał remonty i modernizacje chłodni kominowych nr 1 i 2 w Elektrowni Turów a następnie w Hucie Miedzi Głogów. Zdobyte przy realizacji tych prac doświadczenie, wysoka ich jakość, pozwoliły na rozszerzenie terenu działania i szybki rozwój Spółki. SAVEX umocnił swą pozycję w rejonie Zagłębia Turoszowskiego i Miedziowego, zdobył również klientów z innych rejonów kraju. Spółka systematycznie zwiększała potencjał kadrowy i sprzętowy firmy oraz wartość wykonanych projektów. 
Dzięki własnym, nowatorskim rozwiązaniom - na skalę krajową i europejską, wyspecjalizowanej kadrze, sprawnej organizacji i wysokiej jakości robót oraz posiadaniu specjalistycznego sprzętu takiego jak rusztowania wiszące, wózki samojezdne do prac wysokościowych czy opatentowane rozwiązania platform do wyburzania kominów, „SAVEX" realizuje z sukcesem coraz trudniejsze zadania. Spółka rozszerza zakres świadczonych usług o remonty instalacji przemysłowych o znacznym stopniu skomplikowania, takich jak zasobniki węgla, zbiorniki, estakady itp., a także remonty obiektów objętych ochroną konserwatorską. 

W roku 1999 SAVEX jako pierwsza firma w regionie uzyskuje certyfikat na system zapewnienia jakości wg normy ISO 9001, który w kolejnych latach przekształca w Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Dodatkowo w 2008 r. Savex otrzymał certyfikat bezpieczeństwa SCC wymagany na terenie Zachodnio-Europejskim i w Unii.
Ostatnie lata przynoszą ekspansję na rynek europejski. Modernizacja chłodni kominowej w Elektrowni Atomowej w Goesgen, w Szwajcarii, montaż wyposażenia chłodni kominowych w Niederaussem, Boxberg i Westfalen w Niemczech oraz montaż chłodni wentylatorowej
w Tessenderlo w Belgii, dodatkowe realizacje chłodni wentylatorowych w Moorburg i Mannheim w Niemczech. 
Krótkie terminy realizacji, wysoki poziom techniczny oraz rzetelność usług pozwoliły na zdobycie zaufania dużych inwestorów krajowych i zagranicznych. 

W 2016 roku SAVEX S.A.  utworzył Grupę Kapitałową. W skład Grupy weszły:

  • Savex Zgorzelec S.A.
  • PBPP "Piec-Bud" Wrocław Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp.z o.o.
  • Savex Consulting-Finanse Sp. z o.o.

Poprzez utworzenie Grupy Kapitałowej znacznie powiększył się potencjał wykonawczy i zakres oferowanych na rynku usług. Obecnie zatrudniamy około 450 wysoko wykwalifikowanych pracowników.